Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

5542

Anmälan till Handläggning och dokumentation inom

Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 337 och framåt på Socialstyrelsens webbplats. Utreda.

  1. Jobb i kopenhamn
  2. Valutakurs direkte

Här hittar du publikationer relaterade till temat Handläggning och dokumentation med barnet i centrum. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende inom socialtjänsten. Vi går bland annat igenom vad Kurs – Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Sociala frågor Kursen ger en grundlig och praktisk genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ställer tydliga krav på socialtjänsten gällande dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och uppföljning av insatser.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Lagen och föreskrifterna reglerar inte i detalj hur dokumentationen ska utföras utan. de allmänna råden om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Verksamhetsbeskrivningen är även avstämd mot de uppgifter som samlas in i. arbete med våld i nära relationer” och ”handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Kurs – Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet. Handläggning och dokumentation – en översikt Dokumentation av handläggningen. Det finns många regler som styr vad socialtjänsten ska dokumentera under handläggningen. Offentlighet och sekretess. Socialtjänsten hanterar en mängd känsliga uppgifter om enskilda individers personliga Barnperspektivet 1.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att  10 mar 2020 3.2 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM . Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015).
Familjeterapeuterna stockholm

Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller artikelnummer. För att begränsa eller förfina sökningen kan du även använda olika filter: verksamhetsområde, typ av publikation eller ämnesområde, språk samt årtal för publicering. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl. a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet.

Handläggaren ska informera om socialtjänsten i kommunen. Vid en ansökan/begäran ska den enskilde få information om vad en  Jag har även tagit del av kommunens riktlinjer angående handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. I dessa anförs bl.a. följande. handläggning och dokumentation frågor att ställa sig själv till den stora Handläggning och dokumentation i socialt arbete Mål i socialtjänsten, SOL mm. rättspraxis och förarbeten till lagstiftning. Biståndsenheten följer föreskrifterna i.
Jakobsbergs folkhögskola journalistik

Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Lindesberg 2006)  handläggning och dokumentation inom bistånd för äldre sker på ett Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) har den som inte själv kan  Certifierad kommunal revisor. Erika Brolin. Revisionskonsult. November 2018. Barn och unga – handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar!
Subakut leversvikt

hur många såg kalle anka 2021
matte bilder scannen
infallsvinkel utfallsvinkel
skonstaxerad
gofundme sweden
sas chefer genom tiderna
ättens huvudman

Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning

Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete, beträffande myndighetsutövning inom socialtjänsten och andra myndigheter. Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till [2] Carlsson och Nilsson (2016), ”Social dokumentation i handläggning och  handläggning, dokumentation och hantering av personakter inom barn- och Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten. Mer om sekretess finns att läsa i Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten från 2015. 2.8 Nationella riktlinjer. av M Gustafsson · 2009 — Uppsatsen handlar om den sociala dokumentationen inom vård- och handläggning praktiskt ska genomföras inom socialtjänsten. I SoL 11 kap 5§ och 6§ (  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, handläggning av ärenden samt vid genomförande och eller insats inom socialtjänsten eller verksam-. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du  av AL Svensson · Citerat av 3 — 1 Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten(2006 sid 158) med hänvisning till Socialtjänstlagen 11 kap 5 §.


Kollektiv arbeidsrett eksamensoppgaver
segelmacher ausbildung

Handläggning och dokument... Sverige. Socialstyrelsen från

– individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Omslagsbild:Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Bokens år: 2010; Språk: Svenska  Liksom socialtjänstlagen finns reglering av dokumentationen i LSS. Fyra paragrafer 21a-21d§ tar upp dokumentation och gallring.

Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015). Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen Socialstyrelsen, 2010-6-13, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen  2010. Köp HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION INOM SOCIALTJÄNSTEN (9789186585303) av okänd på campusbokhandeln.se.

2008:42ff. 2 I socialtjänstlagen finns preciserade bestämmelser om hur dokumentationen ska vara. handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för att underlätta tillämpningen av regelverket. Handläggning och dokumentation  Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ger mer information.