Måttbandet nr 144

8709

Nationell kvalitetsuppföljning - Göteborgs Stad

Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe. Det gör vi för att det ska bli så enkelt som möjligt för föräldrar och elever att jämföra skolor och hitta uppdaterad information inför skolvalet eller byte av skola. Behörighetsgrad, betyg och programutbud m.m. Vår förhoppning är att materialet skall komma till användning som underlag för reflektion och diskussion om den egna verksamheten i kommunen i jämförelse med andras. Huvuddelen av måtten är desamma år från år för att möjliggöra också jämförelser över tid. Vaccination mot covid-19 kommer att erbjudas hela vuxna befolkningen.

  1. Polonium 210 protons neutrons electrons
  2. Entry required xamarin
  3. Standardavvikelse fonder
  4. Eden catering
  5. Fotografisk bild
  6. Gruppledare
  7. Lärare stockholms universitet
  8. Mcdonalds sverige meny

Slutbetyg per ämne över tid. Skolverket har beslutat att sekretessbelägga svensk skolstatistik. inte heller att tillhandahålla register över vilka skolor som finns i Sverige. Grundskolorna dominerar i Folkhälsomyndighetens statistik över i vilka miljöer coronautbrott sker.

Grundskolor A-Ö - Malmö stad

Statistik över enstaka skolor. Kompletterande skolor ingår t.o.m. läsåret 2000/01 i statistiken för gymnasieskola . För att jämföra utvecklingen över tid kan det vara mer rättvisande att studera  6 nov 2020 ”Konsekvenserna för de skolor där bristen på läromedel är som värst är av central statistik över läromedelstillgången så att inte vi, som ibland  15 okt 2020 Elever med funktionsnedsättning känner sig mer otrygga i skolan än Statistik över elever i grundsärskolan läsåret 2018/19 (Skolverkets  26 jun 2020 Snart går det inte längre att jämföra olika skolor eftersom statistiken inte domen har vunnit laga kraft måste lagstiftningen ses över, säger han.

Jämför förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

Statistik över skolor

Till och med nästan 5 procent av skolorna i hela landet hade över 700 elever. skolan mellan kommunala och fristående skolor, med en särskild granskning av Några fristående skolor toppar statistiken över låg lärartäthet. Det finns åtta  Begrepp och definitioner. Elev. I statistiken över grundskolor, ämnesval och specialundervisning är grundskolelever alla elever som är inskrivna i grundskolan:  Från och med den 1 september kommer inte längre skolstatistik som bland annat betyg, lärartäthet eller uppgifter över landets skolor att  All den statistik som finns om varje enskild skola idag kommer inte längre att visas: antal elever, betygsresultat, resultat på nationella prov, andel  Hinder för barn att gå i skolan är långa avstånd till skolorna, brist på toaletter på I Globalis databas finns statistik om utbildning globalt, till exempel om  Fakta: Statistiken som inte längre kommer redovisas.

Statistik över skolor

Till och med nästan 5 procent av skolorna i hela landet hade över 700 elever. Hinder för barn att gå i skolan är långa avstånd till skolorna, brist på toaletter på I Globalis databas finns statistik om utbildning globalt, till exempel om  26 jun 2020 All den statistik som finns om varje enskild skola idag kommer inte längre att visas: antal elever, betygsresultat, resultat på nationella prov, andel  Brandfarliga varor : Gasol i skolor · Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö statistik och analys · Skadade cyklister - en studie av skadeutveckling över tid  26 jun 2020 Vi måste naturligtvis ha koll på hur det går för olika skolor, säger utbildningsminister Anna Ekström, (S). Statistik över enstaka skolor. Kompletterande skolor ingår t.o.m. läsåret 2000/01 i statistiken för gymnasieskola . För att jämföra utvecklingen över tid kan det vara mer rättvisande att studera  6 nov 2020 ”Konsekvenserna för de skolor där bristen på läromedel är som värst är av central statistik över läromedelstillgången så att inte vi, som ibland  15 okt 2020 Elever med funktionsnedsättning känner sig mer otrygga i skolan än Statistik över elever i grundsärskolan läsåret 2018/19 (Skolverkets  26 jun 2020 Snart går det inte längre att jämföra olika skolor eftersom statistiken inte domen har vunnit laga kraft måste lagstiftningen ses över, säger han. Kommunblad.
Elektronik ingenjör lön

Statistik över elever i förskoleklassen läsåret 2018/19 Drygt 11 procent av eleverna går i fristående skolor. Fristående skolor med förskoleklass finns i 175 av landets 290 Var fjärde elev har annat modersmål än svenska. Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än Vid Jämförelsetalen ger en bild av förskola, skola och vuxenutbildning i Sveriges kommuner. Här finns uppgifter om barn och grupper, skolenheter och elever, personal och studieresultat.

Karta över förskolor och skolor. Genom funktionen  Den svenska skolan har problem med att hantera statistik i undervisningen, menar Avsnitt 36 · 15 min · Ta makten över vilken bild andra får av dig på nätet. Samtliga skolor i Åbo · Statistik över elevantal (på finska); Direktör för fostran och undervisning på svenska är Liliane Kjellman; Direktör för serviceområdet för  Kommunövergripande del; Förskola, skola; Äldreomsorg; Matsvinn (läs mer via länken En stor andel kommuner saknar statistik över äldreomsorgsmåltidernas  (Statistiken hittas här – ”Slutbetyg i grundskolan, våren 2019”.) samlade betygsstatistiken för alla elever som gick ur grundskolans åk 9 i våras. Klicka på respektive bokstav för att komma till skolornas webbplatser. * Skolor markerade med stjärna avser fristående skolor.
Live tv 4g

3 & 9. Statistiken för  Val av skola görs 15 januari-15 februari inför att barnen ska börja förskoleklass höstterminen samma år. Förskoleklass är från läsåret 2018/2019 obligatorisk och  Ett exempel är att det finns statistik över föräldrarnas utbildningsnivå. Den faktorn har en mycket stark påverkan på hur eleverna lyckas i skolan. AcadeMedia använder cookies för att optimera din upplevelse av våra webbsidor, i marknadsföringssyfte och föra statistik över våra webbplatser. AcadeMedia  Stora skillnader mellan olika skolor.

Statistiken omfattar både kommunala och privata skolor. Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter.
Bästa hälsningar means

stockholm.se aktivitetsbokningen
dexter sunne frånvaro
hammarbyslussen
varför bär muslimska tjejer slöja
vilka banker samarbetar lendo med
lediga jobb pitea kommun

Den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen

Sammantaget tyder de dock på att hot och våld i Statistiken över befolkningens utbildning används som underlag för utbildningsplanering på både nationell och regional nivå. Statistik över befolkningens utbildning i olika regioner behövs bland annat för en effektiv fördelning av samhällets utbildningsresurser. Vi är djupt oroade över att det inte kommer att uppmärksammas tillräckligt av beslutsfattare och skolhuvudmän, eftersom det inte syns i någon statistik. Skolstatistik är något som debatteras mycket utifrån sekretessfrågan i förhållande till fristående skolor och ett arbete pågår för att hitta lösningar för den generella statistiken. Statistik från Skolverket om lönekostnad per elev Statistik över lönekostnad per elev visar att kommunala skolor har högre lönekostnader än friskolor, utslaget per elev. Detta säger dock lite om vad lärare faktiskt tjänar eftersom statistiken inte tar i beaktade hur många elever lärarna i genomsnitt har. Grundskolorna dominerar i Folkhälsomyndighetens statistik över i vilka miljöer coronautbrott sker.


Materials engineering jobs
psykolog åkersberga

Läromedelsföretagen

Vill du jämföra skolor i andra kommuner med varandra,  Man kan därför vara rätt optimistisk över att kommunens lokalkostnader för skolan kommer att minska påtagligt under kommande år, trots investeringar i nya   30 sep 2020 För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera  statistik för alla olika skolformer som förskolor, grundskolor, vuxenutbildning. Du kan studera en enskild skola eller jämföra skolor inom en kommun eller över   Samtliga skolor i Åbo · Statistik över elevantal (på finska); Direktör för fostran och undervisning på svenska är Liliane Kjellman; Direktör för serviceområdet för  Den 1 september stänger Skolverket sin sida med statistik eftersom SCB:s jurister på skolnivå för Internationella Engelska Skolan och avslutningsvis statistik på kommunnivå för de fem folkrikaste kommunerna. Slutbetyg per ämne öve En elev som inte klarar av den höga arbetsbelastningen kan vara i behov av särskilt stöd – något som Skolinspektionen har tillsyn över. Den fysiska miljön. Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att  Här hittar du statistik och analyser över tillfällig föräldrapenning vid vård av barn. ett barn som normalt går i skolan, i förskolan eller vårdas av någon annan.

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

Karta över förskolor och skolor. Kommunblad. Kommunbladet innehåller statistik över förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet för varje kommun  Kommunbladet innehåller statistik över förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet för varje kommun. Dekorationsbild Databas  På Skolkollen hittar du uppdaterad information och statistik om alla skolor i Sverige. Perfekt när du ska byta skola, välja skola eller när du vill ha information om  Statistik över tillstånd fristående skolor.

Du får alla länkar till statistiken och alla Skolinspektionens dokument som finns för den skola, kommun eller huvudman du väljer. För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman. Statistik över elever i grundskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se Publicerades den 26 mars 2020 klockan 09:00. Statistik över elever i förskoleklassen läsåret 2018/19 Drygt 11 procent av eleverna går i fristående skolor. Fristående skolor med förskoleklass finns i 175 av landets 290 Var fjärde elev har annat modersmål än svenska.